Naziv objekta Naziv proizvoda
Crpna stanica Grad – Karlovac, 2012.

JWCI Drobilica Channel Monster
Tip: CDD3220-XDS2.0
Kapacitet: 430 l/s

Snaga motora: 3,7 kW, IP 68
Sustav odvodnje otpadnih voda grada Dubrovnika – izgradnja kanalizacijskih podsustava Sustjepan, Solitudo i sanacija kolektora u ulici Nika i Meda Pucića - Dubrovnik, 2012.

JWCI Drobilica Channel Monster
Tip: CDD3216-XDS2.0
Kapacitet: 413 l/s

Snaga motora: 4 kW, IP 55

Proneko d.o.o.

Otona Kučere 5
10 000 Zagreb
Tel.: +385 1 61 76 072
Tel/Fax.: +385 1 61 77 693
E-mail: info@proneko.hr

Radno vrijeme:
Pon. - Pet. od 08 do 16