Za detaljnije informacije o ovdje predstavljenim softverskim paketima,
kao i za download, poslužite se linkovima za pojedini softverski paket.

 

MIKE 11

sustav za jednodimenzionalno modeliranje rijeka, kanala i sustava za nadvodnjavanje, sadrži hidrološko-hidraulički modul, modul advekcija-disperzija, morfološki modul, transport sedimenta i kvalitetu vode


MIKE 21

sustav za dvodimenzionalno modeliranje otvorenih površinskih tokova sadrži modul advekcija-disperzija, kvalitetu vode, teške metale, eutrofikaciju, transport sedimenta, izljevanje ulja i drugih kemikalija u estauarij, obalne vode i mora i također modeliranje valova kratkog perioda


MIKE 3

sustav za trodimenzionalno modeliranje otvorenih površinskih tokova, uključujući modul advekcija-disperzija, kvalitetu vode, teške metale, eutrofikaciju te transport sedimenta


MIKE BASIN

alati za modeliranje mreže rječnih bazena za planiranje i upravljanje integriranim vodnim resursima pomoću ArcViewTM GIS grafičkog korisničkog sučelja


MIKE SHE

program za modeliranje hidroloških sustava koji se primjenjuje kod rješavanja problema vodnih resursa vezano za upravljanje površinskim i podzemnim vodama, zagađenjem i ispiranje čestica tla


MIKE URBAN

sustav za modeliranje kanalizacijskih sustava uključuje hidrološko – hidraulički modul, kvalitetu vode, transport sedimenta i upravljanje u realnom vremenuMIKE NET

profesionalni inženjerski programski paket namjenjen simuliranju tečenja, raspodjele tlaka i kvalitete vode kod tlačnih vodoopskrbnih sustava


MIKE LITPACK

integrirani sustav za modeliranje obalnih procesa i obalne kinetikeOsim navedenih osnovnih programa namjenjenih modeliranju DHI Water & Environment također razvija i druge programske pakete.